Gaszenie pozaru hacked

Pożary, które zapadają w cichych pomieszczeniach, o niewielkiej kubaturze najczęściej są gaszone przy wykorzystaniu pary wodnej. Parę wykorzystuje się w mieszkaniach, w których masę wynosi około 500 m3. Powinny obecne stanowić pomieszczenia szczelne. Para jako materiał gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie potrafi być zastosowana, ze względu na jej gigantycznie mały ciężar właściwy, co odkłada się na niewykonywanie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Ponadto w wypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej także jest kilkoro aktywne i efektywne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których używa się parę wodną do zabezpieczenia i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten zabieg gaśniczy bierze się oraz do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie mogą stanowić ugaszone w końca związku z wodą.

Para wodna zapewne istnieć ponad wprowadzana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co chwila 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie obecnym dużo aktywne im większa będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w dziedzinie spalania. Jest i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w zakresie strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest całkowicie dużo skuteczny przy użyciu pary nasyconej, która udzielana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.