Modul program transformasi diri

Program Enova ma wiele modułów, jakie potrafią stanowić dostępne w nazwie czy w przedsiębiorstwie w wielu aspektach jego funkcjonowania. Moduł Kadry i Płace leczy w ewidencji danych kadrowych, naliczaniu wynagrodzeń, podatków, składek ZUS itd. Zapewnia kompleksową obsługę spraw pracowniczych. Stanowi on dokładnie aktualizowany do dzisiaj funkcjonujących w Polsce przepisów. Oznacza go wyraźny i oszczędny w obsłudze interfejs graficzny, istnieje więcej w sumie zgodny z pakietem MS Office.

Moduł Księga Podatkowa jest i odpowiedzialny za obsługę marki w kwestii ewidencji dokumentacji, księgowania oraz dokonywania sprawozdań ważnych i przeszłych. To przy jego usługi wykonywane są wszelkie zestawienia, rozliczenia i zapisy KPIR. Zapewnia on więcej ewidencję rozrachunków walutowych z automatycznym obliczaniem różnic kursów. Księga Inwentarzowa pozwala nabywcom na rejestrację zdarzeń połączonych ze środkami trwałymi. Moduł dostępny istnieje dodatkowo za ewidencję wartości niematerialnych oraz wyposażenia. Możliwe jest zachowanie swoistego terminarza zdarzeń, jakie są połączone z obecnymi zabiegami. Pracę z elementem można rozpocząć w każdym okresie roku rozliczeniowego. Moduł Faktury uczestniczy w procesie wystawiania dokumentów sprzedaży i ustalania cenników i przygotowania danej o klientach firmy. Aplikacja Handel ułatwia jej klientom wystawianie dokumentów zakupu, sprzedaży, prowadzenie ewidencji zamówień i obsługi magazynu. Bardzo istotnym modułem jest i CRM (Customer Relations Management). Rejestruje on oddane o klientach, ale pomaga te obsługę wypożyczalni i serwisu. Aplikacja Księga Handlowa jest do księgowania, dokumentowania i robienia różnego typu sprawozdań. Narzędzie wtedy w licznym stopniu usprawnia codzienną czynność księgowych. Ostatni moduł programu Enova - Delegacje służbowe ma zbyt zadanie wspomagać obsługę i liczenie delegacji polskich i zagranicznych. W dużym stopniu ułatwia on funkcjonowanie przedsiębiorstwa na ostatnim tle. Enova cennik jest pasowany indywidualnie do każdej firmy. Czynniki brane pod opiekę do wielkość przedsiębiorstwa i wybór modułów. Jest jednocześnie możliwy zakup w 3 wersjach: srebrna, miła i platynowa.