Odpylanie literatura

System odpylania znajduje zastosowanie w gałęziach przemysłu, polecających się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej a w ciągach, gdzie pożądane jest przesypywanie materiałów sypkich. Przesuwające się cząstki o bardzo małych rozmiarach są zagrożenie dla instytucji i dla zdrowia człowieka (postać spośród nich osiąga oddziaływanie toksyczne), dlatego też skuteczne systemy odpylania są istotny element w wyposażeniu przedsiębiorstwa, bowiem wpływają na stanowisko wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę otoczenia oraz wzmacnianie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system powinien stanowić umieszczony blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny usuwać nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły ale również zapobiegać ich montowaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - typ urządzenia, w którym wnika do oczyszczenia gazów z części stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, stratę energii kinetycznej a w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - włożony w obudowie ze stali nierdzewnej wkład filtracyjny, zaopatrzony w plan oczyszczania sprężonym powietrzem zlokalizowany w drzwiczkach oraz wentylator, widoczne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Bardzo ważną kwestią w sposobach odpylających jest ich szczelność - każda przerwa w rezultacie erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności systemu i zagrożenia. Kolejnym elementem ważnym w instalacji jest trwałość materiałów, z których dania są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe czynią ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą dawać też powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to wybuchem.