Systemy bezpieczenstwa aktywnego

Dużo osób zadaje sobie pytanie: co więc istnieje płytka zaufania i do czego służy? Odpowiedź można odnaleźć w poniższym artykule.

Alternatywa zaworów Płytki bezpieczeństwa są zamiennie określane mianem głowic bezpieczeństwa. Przyjmuje się spożywa w obiekcie zabezpieczenia różnych aparatów i narzędzi procesowych przed nadmiernym wzrostem lub spadkiem ciśnienia. Dostępne są w małych cenach, znacznie prostszych niż zawory, więc mają dla nich wysoką alternatywę. W moc systemach odnosi się połączenie zaworów bezpieczeństwa i płytek bezpieczeństwa, dzięki czemu podejmuje się podwójną ochronę. Bardzo często, jako sposób zabezpieczenia daje się płytkę bezpieczeństwa bezpośrednio pod zaworem bezpieczeństwa. Dzięki temu opcji zawór jest zabezpieczany przed złym działaniem czynników atmosferycznych i przed nowego sposobu zabrudzeniami. Nie bierze konieczności przeprowadzania testów UDT w sądu do płytek. Zawory muszą iść tego gatunku testy każdego roku.

Inne typy Inne sposoby płytek bezpieczeństwa mogą być brane w innych urządzeniach. Najczęściej sięga się najprostsze płytki z nacięciem, które pękają w monecie pojawiania się zbyt wysokiego ciśnienia w urządzeniach czy maszynach. Płytki można skorzystać w urządzeniach, które odbywają pod bardzo szerokim ciśnieniem. Mogą wtedy żyć np. zasuwy odcinające, układy szczelności, układy pneumatyczne, układy hydrauliczne itp.

Zastosowanie Płytka bezpieczeństwa ( ang. bursting discs ) znajduje użycie w dziedzinie spożywczej, farmaceutycznej, motoryzacyjnej, w to wszędzie tam, gdzie pojawia się realne ryzyko awarii wywołanej niekontrolowanym i gwałtownym wzrostem ciśnienia w urządzeniach, układach czy maszynach.